Grisestalde

MS Staldmontage har stor erfaring med montering af staldinventar til svinestalde.

Vi har igennem mange år udført staldprojekter i svinestalde – både komplette stalde og service- og renovationsprojekter.
I grisestalde opsætter vi blandt andet smågrisestier, farestier, løbestier, drægtighedsstier, slagtesvinestier, karantænerstier, iblødsætning og overbrusning