Kostalde

MS Staldmontage har stor erfaring med montering af staldinventar til kostalde.

Vi har igennem mange år udført staldprojekter i kostalde – både komplette stalde og service- og renovationsprojekter.